Skip to content

Agencija za elektronske medije

Obavještenje o usmenoj raspravi
04.11.2016.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po prigovoru advokata Milene Rončević, ovlašćene zastupnice privrednog društva „United Media" S.a.r.l., sa sjedištem na adresi 16-18, rue de Strasbourg, L-2560 Luksembrug od 28.10.2016.g., zbog emitovanja prenosa utakmice Lige šampiona Atletico Madrid - Bayern Munich, dana 28.09.2016. godine na TV programu „RTS1", u okviru AVM usluge na zahtjev „MTEL".

Rasprava će se održati u ponedeljak, 14.11.2016.godine u 10:00 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bul. Svetog Petra Cetlnjskog broj 9, Podgorica), I sprat - soba 15. Na usmenu raspravu može doći svako ko  smatra da se upravna stvar tiče njegovih pravnih interesa.

U skladu sa članom 146 ZUP-a, kompletni spisi vezani za navedeni predmet stavljaju se na uvid pozvanim licima.

Spisi se mogu razgledati svakog radnog dana u Agenciji za elektronske medije (kancelarija br. 15, u periodu od 11-13h)

 
Javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa
24.10.2016.

Savjet Agencije za elektronske medije je, na sjednici održanoj 21.10.2016. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa. Na istoj sjednici, Savjet je usvojio Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa raspisanog 24.10.2016. godine.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 8 do 16 sati, zaključno sa 23.11.2016. godine, neposrednom predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
81000 Podgorica
Crna Gora

Odluke o raspisivanju konkursa i metodologiji bodovanja možete preuzeti ovdje, a obrazac za prijavu na javni konkurs ovdje.

 
Saopštenje za javnost povodom izborne tišine
14.10.2016.

Agencija za elektronske medije je danas podsjetila sve elektronske medije koji emituju program u Crnoj Gori na odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika, član 6 i 64a, da izborna propaganda preko medija i javnih skupova, kao i pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji prestaju 24 časa prije dana održavanja izbora.

Kako su izbori za odbornike i poslanike zakazani za 16. oktobar, to predizborna tišina počinje u petak 14. oktobra 2016. godine u ponoć.

U periodu predizborne tišine nije dozvoljeno emitovanje:

- političko-propagandnih spotova/klipova

- oglasa podnosilaca izbornih lista

- programskih sadržaja posvećenih predstavljanju ili sučeljavanju podnosilaca izbornih lista

- objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

Agencija za elektronske medije podsjeća i da na dan izbora, tokom trajanja glasanja, nikome nije dozvoljeno da u programima elektronskih i drugih medija objavljuje procjenu rezultata glasanja.
Imajući u vidu dostupnost TV programa iz regiona posredstvom različitih kablovskih platformi, Agencija će pratiti da li se u sadržajima tih emitera krši predizborna tišina.

U skladu sa svojim nadležnostima propisanim Zakonom o elektronskim medijima, Agencija za elektronske medije će, bez odlaganja, preduzeti mjere koje joj stoje na raspolaganju da spriječi kršenje predizborne tišine.

Agencija za elektronske medije apeluje na sve elektronske medije da poštuju predizbornu tišinu kako bi dali svoj puni doprinos atmosferi tolerancije i uspješnom sprovođenju izbornog procesa u Crnoj Gori.

 
Saopštenje za javnost
27.09.2016.

Savjet Agencije za elektronske medije je, na sjednici održanoj 23.09.2016. godine, usvojio Finansijski plan i Plan rada Agencije za elektronske medije za 2017. godinu. Na istoj sjednici, Savjet je donio Rješenje o raspodjeli sredstava iz Fonda Agencije za pomoć komercijalnim radio emiterima.

Plan rada Agencije i odluku o njegovom usvajanju možete preuzeti ovdje, a Finansijski plan i odgovarajuću odluku Savjeta ovdje.

Rješenje o raspodjeli sredstava možete preuzeti ovdje a saopštenje Savjeta sa sjednice ovdje.

 
Prava i obaveze pružalaca usluga elektronskih publikacija
26.09.2016.
Imajući u vidu značaj elektronskih publikacija za ostvarivanje prava na slobodno, istinito, cjelovito, nepristrasno i blagovremeno informisanje javnosti, Agencija za elektronske medije je pozvala pružaoce usluga elektronskih publikacija da poštuju odredbe Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o elektronskim publikacijama. Pismo koje je ovim povodom uputila Agencije se može preuzeti ovdje.

Ona je posebno apelovala na sve one pružaoce ovih usluga koji to nijesu do sada učinili, da se registruju kod Agencije podnošenjem prijave za upis u registar elektronskih publikacija i da usklade svoj rad sa odredbama Pravilnika. Poziv za upis u registar elektronskih publikacija se može preuzeti ovdje, a Obrazac prijave za upis u registar elektronskih publikacija se može preuzeti ovdje.
 
Pismo javnim emiterima - predstavljanje podnosilaca izbornih lista
22.09.2016.

Imajući u vidu značaj i ulogu javnih emitera za objektivno i pravovremeno informisanje javnosti o svim fazama izbornog procesa, Agencija za elektronske medije podsjeća sve javne emitere na njihova prava i obaveze u vezi sa predstavljanjem podnosilaca izbornih lista.

Pismo javnim emiterima ovim povodom možete preuzeti ovdje.

 
Još...
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 71 - 77 of 309
Prigovori
TV Web
Kontakt
DigiTV SEE Short

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu