Skip to content

Agencija za elektronske medije

Saopštenje
01.09.2017.

Danas stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima kojima se precizno regulišu pitanja pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera.

Zakonom je propisano da Vlada Crne Gore, odnosno opštine i javni emiteri ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera. 

Ugovorom, koji se zaključuje na period od 3 godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje. 

Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 Zakona o elektronskim medijima. 

Javni emiteri su dužni da ugovor o pružanju javnih usluga dostave Agenciji za elektronske medije, najkasnije 15 dana od dana njegovog zaključenja.

Imajući u vidu rokove u kojim je neophodno dostaviti Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2018. kao i Nacrt odluke o budžetu opštine, ukazujemo na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave o istim. 

Agencija za elektronske medije je već uputila apel javnim emiterima i njihovim osnivačima da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa novim zakonskim okvirom.

Saopštenje možete preuzeti ovdje.

 
Apel da se obezbijedi finansiranje javnih emitera u skladu sa izmjenama i dopunama ZEM
23.08.2017.

Agencija za elektronske medije je uputila pismo i pozvala organe javnih emitera i njihovih osnivača da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima koje stupaju na snagu 1. septembra 2017. godine.

Posebno je ukazano na obavezu Vlade Crne Gore, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih emitera da ugovorom urede međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera. Ugovorom, koji se zaključuje na period od tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje.

Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane Zakonom o elektronskim medijima.

Imajući u vidu navedeno, Agencija je ukazala na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave i podsjetila na neophodnost izmjene unutrašnjih akata i primjene računovodstvenih politika, saglasno zakonskim izmjenama, čime bi se cjelokupan proces iskoristio u pravcu poboljšanja transparentnosti i odgovornosti rada javnih emitera, i stvorila mogućnost za nesmetano finansiranje tokom naredne budžetske godine.

Pismo možete preuzeti ovdje.
 
Izvještaj o stanju tržišta
14.08.2017.

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika zaključno sa 30.06.2017. godine.

Tekst izvještaja i saopštenje Agencije tim povodom možete preuzeti ovdje.

 
Odobrenje za AVM uslugu na zahtjev sa Mkabl prenešeno na Telemach
10.08.2017.

Izmjenom izdatog odobrenja danas je, saglasno ranije izdatoj saglasnosti Savjeta Agencije za elektronske medije, završen proces trajnog prenosa Odobrenja za pružanje AVM usluge na zahtjev „M Kabl“ d.o.o. na privredno društvo „Telemach“ d.o.o iz Podgorice.

Ovim je završen višemjesečni proces spajanja privrednih društava „M Kabl“ d.o.o. i „Total TV Montenegro“ d.o.o. sa privrednim društvom „Telemach“ d.o.o.

Agencija je odobrila prenos odobrenja u cilju poboljšanja učinka i kvaliteta djelatnosti kroz optimizaciju korišćenja resursa, sredstava, infrastrukture i tehnologije.

Nakon prenosa odobrenja postojeći korisnici će biti u mogućnost da u punom obimu koriste usluge sa istim ili boljim kvalitetom.

Rješenje o izmjeni odobrenja možete preuzeti ovdje.

 
Konkurs za tri radna mjesta
07.08.2017.

Na osnovu čl. 7 i 13 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za elektronske medije i člana 50 Statuta Agencije za elektronske medije, direktor raspisuje Konkurs za tri radna mjesta:

- Savjetnik/Savjetnica za upravno-pravne poslove

- Savjetnika/Savjetnicu za finansije

- Domar/Portir

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje

 
Saopštenje za javnost
28.07.2017.

Savjet Agencije za elektronske medije je, na današnjoj sjednici, usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za elektronske medije za prvo polugođe 2017. godine.

Upoređujući elemente ostvarenja prihoda u odnosu na planirane u prvom polugođu 2017. godine, može se konstatovati da se Agencija pridržavala usvojenog Finansijskog plana. Prihod od naknada za emitovanje ostvaren je za 4,6% manje od planiranog, dok je prihod od naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev za 2,7% veći od planiranog.

Agencija je u prvom polugođu 2017. godine ostvarila ukupan prihod od 529.719,21€, sa ukupnim rashodom od 375.940,45€, što znači da je ostvarena pozitivna razlika u iznosu od 153.778,76€. U izvještajnom periodu, Agencija je uspjela da obezbijedi efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva. Ovakav rezultat ostvaren je zahvaljujući stalnoj internoj kontroli, mjesečnoj analizi prihoda i rashoda i praćenja likvidnosti  poslovanja.

Takođe, u skladu sa rješenjem Savjeta Agencije, pružalac AVM usluge na zahtjev "Total TV" je postalo privredno društvo "Telemach".

Agencija je odobrila prenos odobrenja u cilju poboljšanja učinka i kvaliteta djelatnosti kroz optimizaciju korišćenja resursa, sredstava, infrastrukture i tehnologije.

Nakon prenosa odobrenja postojeći korisnici će biti u mogućnost da u punom obimu koriste usluge "Total TV" sa istim ili boljim kvalitetom.

Agencija smatra da je na ovaj način doprinosi unaprijeđenju kvaliteta usluge "Total TV" i cjelokupnog tržišta AVM usluga na zahtjev.

 
Još...
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 71 - 77 of 365
Kontakt
Medijska pismenost
Birajmo
Nasilje2

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu