Skip to content

Agencija za elektronske medije

Saopštenje za javnost - HEAR ME 2016
08.04.2016.

Direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić sastao se danas sa predstavnicima studentskih radio stanica koje učestvuju na Sajmu regionalnih studentskih radio stanica pod nazivom HEAR ME 2016, koji je danas počeo u Podgorici.

To je bila prilika da se predstavi uloga i položaj nezavisnih regulatora u Crnoj Gori i problemi sa kojim se susrijeću. U toku susreta je bilo riječi i o odnosu medija i regulatora, te standardima za zaštitu maloljetnika.

Pozdravljajući ideju „HEAR ME“ sajma, koji omogućava razmjenu iskustava ali i konkretnih programskih sadržaja među emiterima studentskih radio stanica, Agencija je podržala realizaciju trodnevnog skupa i sa zadovoljstvom obezbijedila prostorne i dio logističkih uslova za rad sajma.

Galeriju sa ovog događaja možete pogledati ovdje.
 
Transparentnost vlasništva
05.04.2016.

Na osnovu člana 129 stav 3 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11 i 06/13), Agencija za elektronske medije objavljuje Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Dokument možete preuzeti ovdje.

 
Javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa
29.03.2016.

Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 29.03.2016. godine, donio je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa. Odluku možete preuzeti ovdje.

Takođe, na istoj sjednici Savjet je usvojio Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa raspisanog 29.03.2016. godine. Odluku možete preuzeti ovdje.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa 29.04.2016. godine do 16:00 sati neposredno predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:

Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9
81000 Podgorica
Crna Gora.

Obrazac za prijavu na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje možete preuzeti ovdje.

 
Reagovanje AEM na ugrožavanja nezavisnosti evropskih regulatornih organa
23.03.2016.

Agencija za elektronske medije Crne Gore osuđuje još jedan u nizu slučajeva ugrožavanja nezavisnosti regulatornih organa za oblast audiovizuelnih medijskih usluga u Evropi od strane državnih organa. Agencija čvrsto vjeruje da nezavisna regulacija u oblasti elektronskih medija predstavlja okosnicu medijskih sloboda i apeluje na sve državne organe da obezbijede sve neophodne uslove za nezavisan i nesmetan rad regulatornih organa u ovoj oblasti.

U svom dopisu Evropskoj komisiji, koji je proslijeđen svim članovima Evropske grupe regulatora za audiovizuelne medijske usluge, predsjednica Vijeća za elektroničke medije Hrvatske, Mirjana Rakić, obavještava Komisiju da je, na sjednici održanoj 10. marta 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila predlog Minstarstva kulture da se ne odobri izvještaj o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije i inicira procedura razrješenja članova Vijeća za elektroničke medije u Hrvatskom saboru.

Vlada Republike hrvatske obrazlaže ovakvu odluku izostankom nadzora nad korištenjem mjesečne pretplate i drugih javnih prihoda u skladu s pravilima o državnoj pomoći za javne radio-difuzne usluge od strane Hrvatske radiotelevizije. Po mišljenju ministra kulture Republike Hrvatske, Agencija za elektroničke medije zanemarila je svoju obavezu nadgledanja rada hrvatskog javnog radio-difuznog servisa, s obzirom da se u godišnjem izvještaju Vijeća ne pominje da je takav nadzor obavljen, čime su se stekli uslovi za razrješenje članova Vijeća, u skladu sa članom 68 Zakona o elektroničkim medijima.

Agencija za elektronske medije Crne Gore smatra da se ovakvim inicijativama državnih organa narušava dugo i brižljivo građeni sistem slobodne i nezavisne regulacije u Evropi i pravi veliki korak nazad u oblasti slobode izražavanja i nezavisnosti medija.

U skladu sa tim, Agencija izražava nadu da Hrvatski sabor, kao organ zakonodavne vlasti države članice EU, odlučno stati u odbranu principa nezavisne regulacije u Evropskoj uniji, kao i preporuka i standarde Savjeta Evrope o nezavisnosti regulatornih organa za elektronske medije, i da neće prihvatiti inicijativu Vlade i pokrenuti proceduru razrješenja članova Vijeća za elektroničke medije.

U tom smislu, Agencija se pridružuje zaključcima sa posljednjeg sastanka Evropske grupe regulatora za audiovizuelne medijske usluge, kao savjetodavnog organa Evropske komisije za oblast audiovizuelnih medijskih usluga, u kojima se izražava zabrinutost zbog ugrožavanja nezavisnosti medijskih regulatora u sve većem broju Evropskih zemalja.

Konačno, Agencija izražava nadu da će se sa praksom ugrožavanja nezavisnosti regulatornih organa, koja je postala sve učestalija u evropskim zemljama, prestati prije nego što ostavi nepopravljive negativne posljedice na slobodu izražavanja i nezavisnost medija u Evropi.

                   Direktor                                                                                 Predsjednik Savjeta
    Agencije za elektronske medije                                                         Agencije za elektronske medije

              Abaz Beli Džafić                                                                               Mladen Lompar

 
Saopštenje - finansijska podrška NVO SAFRA
22.03.2016.

Direktor Agencije za elektronske medije donio je odluku o finansijskoj podršci NVO "Studentska Aktivna Frekvencija Radijske Avangarde" iznosom od 1.500,00 EUR na ime pokrića dijela troškova organizacije regionalnog seminara studentskih radio stanica "Hear me" koji se održava u periodu od 08. do 10. aprila 2016. godine u Podgorici.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 
Izvještaj o stanju tržišta
15.03.2016.

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika zaključno sa 29.02.2016. godine. 


Tekst izvještaja i saopštenje Agencije tim povodom možete preuzeti ovdje.

 
<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 71 - 77 of 279
DigiTV SEE Short
Kontakt
Prigovori
TV Web

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu