Skip to content

Agencija za elektronske medije

Šest TV emitera upozoreno zbog kršenja standarda vezanih za oglašavanje i sponzorisane programe
24.07.2017.

Monitoringom jutranjih programa crnogorskih TV emitera, u periodu maj-jun 2017. godine, uočeno je da postoje određena odstupanja u primjeni standarda o komercijalnim AVM komunikacijama. Najčešće je to vezano za jasno označavanje sponzorisanih i oglasnih sadržaja, a u manjem broju slučajeva i za prekoračenje dozvoljenog trajanja oglasa i njihovo raspoređivanje u toku sata emitovanog programa javnih odnosno komercijalnih emitera.

Nakon sprovedenih upravnih postupaka, u kojima je emiterima data mogućnost da se izjasne o uočenim odstupanjima od standarda, Agencija je konstatovala da su svi emiteri unaprijedili svoj program u ovoj oblasti, ali da i dalje postoje kršenja standarda zbog kojih je neophodno da im se izreknu upozorenja. U svim sučajevim, izrečena upozorenja predstavljaju, po mišljenju Agencije, srazmjerne upravno-nadzorne mjere koje će dovesti do otklanjanja uočenih nedostataka u primjeni programskih standrada u vezi sa sponzorstvima i oglašavanjem.

Upozorenja su izrečena emiterima sljedećih programa: Prvi program Televizije Crne Gore, TV Vijesti, TV Prva, TV Budva, TV Corona i 777 TV Lutrija Crne Gore.

 
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu
19.07.2017.

U skladu sa članom 153e Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 042/17) kojim je propisano da su naručioci dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Agencija za elektronske medije je donijela izmjenu Plana javnih nabavki za 2017. godinu (akt br. 02-1034 od 17.07.2017).

Izmjenu Plana javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovdje

 
Obavještenje o usmenoj raspravi
18.07.2017.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po prigovoru privednog društva „Daily Press" d.o.o. (akt zaveden kod Agencije za elektronske medije pod brojem 02-991 od 04.07.2017. godine), koje zastupaju advokati Saša Vujačić, Jelena Vujisić, Edita Mehović i Fata Hodžić povodom programskog sadržaja emitovanog 03.07.2017. godine u informativnoj emisiji „Minut, dva" na kanalu "TV Pink M".

Rasprava će se održati u srijedu, 26.07.2017. godine u 10 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica), I sprat - soba 15.

U skladu sa članom 16 Zakona o upravnom postupku, kompletni spisi vezani za navedeni predmet stavljaju se na uvid pozvanim licima. Spisi se mogu razgledati svakog radnog dana u Agenciji za elektronske medije, u kancelariji broj 15, u periodu od 11-13h.

 
Odobrenje za emitovanje "TV Balkan" prestalo da važi
12.07.2017.
Prestaje da važi Odobrenje za emitovanje broj O-TV-K-05 od 09.02.2015. godine, izdato privrednom društvu „Balkan Channel" d.o.o. iz Podgorice, emiteru televizijskog programa „Televizija Balkan".

Rješenje o prestanku odobrenja možete preuzeti ovdje.

 
Odgovor AEM Anteni M
11.07.2017.

U skladu sa članom 47 Zakona o medijima, dostavljamo vam odgovor na programski sadržaj objavljen posredstvom radijskog programa „Antena M" i teksta objavljenog na vašem portalu pod nazivom „Čudni standardi AEM: Za 7 hiljada eura duga sudsko izvršenje, za 40 hiljada upozorenje?!"

U cilju prevazilaženja problema nastalih zbog kašnjenja u izmirivanju obaveza po osnovu godišnje naknade Agencija za elektronske medije (Agencija) je sa emiterima koji su izrazili interes, potpisala protokol o reprogramu duga (protokol).

Protokol je podrazumijevao obavezu emitera da iznos duga izmiri u više mjesečnih rata (u zavisnosti od iznosa duga). Osim toga, protokol je predviđao da se obaveze po osnovu naknade za emitovanje, koje dospijevaju na naplatu poslije datuma potpisivanja protokola, plaćaju u skladu sa dinamikom predviđenom izdatim odobrenjima.

Agencija se obavezala da do isteka roka važenja protokola neće pokrenuti postupak sudske naplate duga, osim u slučaju kršenja obaveza emitera definisanih protokolom, kada se smatra da cjelokupan iznos duga dospijeva za naplatu odmah.

Obzirom da određeni broj emitera, među kojima i „RTV Nikšić" sa kojima je potpisan protokol, tokom 2016.g., nije ispoštovao predviđenu dinamiku izmirenja obaveza Agencija je, u toku 2016. i 2017.g., posredstvom javnih izvršitelja pokrenula 16 postupaka za prinudnu naplatu zaostalih dugovanja emitera po osnovu izdatih odobrenja za emitovanje.

Takođe, u toku 2016.g. vođeno je 16 postupaka prinudne naplate potraživanja koji su pokrenuti ranijih godina, odnosno protiv 8 emitera sa značajnim dugom po osnovu naknada za emitovanje.

Dakle, iz navedenog se može zaključiti da Agencija ima jednak tretman prema svim emiterima i nije na mjestu tvrdnja da posredstvom sudskog izvršitelja namirila dug isključivo od „RTV Nikšić". Postupak protiv ovog emitra je obustavljen usljed plaćanja kompletnog duga.

Posebno ističemo da je Agencija „RTV Nikšić", nakon izdatog upozorenja, kontaktirala sa osnivačem „RTV Nikšić" i ponudila zaključenje protokola, pod istim uslovima kao i svim ostalim emiterima, što je ovaj emiter odbio.
 
Aktuelno
05.07.2017.

Agencija za elektronske medije je danas objavila Informaciju o dosadašnjim raspodjelama sredstava iz Fonda za pomoć komercijalnim radio emiterima.

Dokument možete preuzeti ovdje.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 8 - 14 of 293
DigiTV SEE Short
Kontakt
Prigovori
TV Web

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu