Skip to content

Agencija za elektronske medije

Analiza programa neprofitnih radio emitera
17.10.2017.

Sektor za monitoring Agencije za elektronske medije je izvršio analizu poštovanju uslova iz izdatog odobrenja od strane neprofitnih emitera.

Analizom je utvđeno da neprofitni emiter „Radio Homer“ na sedmičnom nivou emituje program koji sadrži 62% muzike i 38% sadržaja različite vrste (po kategoriji, žanru ili produkcijskom izvoru).  Posmatrano po vrsti emitovanog sadržaja zastupljenog u cjelodnevnom programu ovog radija dominira kulturno-umjetnički sadržaj, zatim informativni i dokumentarno obrazovni program.

Sportski i dječji program zajedno čine manje od 2% strukture sadržaja, dok zabavnih emisija nema. Cjelokupan emitovani sadržaj Radija Homer (38%) predstavlja sopstvenu produkciju ovog emitera (nema reemitovanog i kupljenog programa).

Informaciju o poštovanju uslova iz izdatog odobrenja od strane neprofitnih emitera možete preuzeti ovdje.

 
Održan sastanak AEM sa javnim emiterima
12.10.2017.

Danas je u Agenciji za elektronske medije održan konsultativni sastanak sa predstavnicima nacionalnog javnog emitera RTV Crne Gore, lokalnih javnih emitera, zainteresovanih Skupština opština osnivača lokalnih javnih emitera i Ministarstvom kulture.

Povod sastanka su izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kojima se reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, a koje su stupile na snagu snagu 1. septembra 2017. godine.

Tekst saopštenja može se preuzeti ovdje a fotografije sa sastanka ovdje.

 
Izvještaj o stanju tržišta
11.10.2017.

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika zaključno sa 31.08.2017. godine.

Tekst izvještaja i saopštenje Agencije tim povodom možete preuzeti ovdje.

 
Analiza programa komercijalnih radio emitera
05.10.2017.

Sektor za monitoring Agencije za elektronske medije je izvršio analizu programske strukture komercijalnih radio emitera. Analizom je utvđeno da prosječna komercijalna radijska stanica, na sedmičnom nivou emituje program koji sadrži 82% muzike i 18% sadržaja različite vrste (po kategoriji, žanru ili produkcijskom izvoru). Navedeno znači da prosječna radijska stanica emituje 1.819 minuta sedmično (oko 30 sati), odnosno 260 minuta dnevno (oko 4 sata) različitih sadržaja, dok ostatak emitovanog vremena predstavlja muzika, od čega 97% predstavlja sopstvena produkcija, a 3% predstavlja reemitovani program.

Posmatrano po vrsti emitovanog sadržaja zastupljenog u cjelodnevnom programu dominiraju zabavne emisije i informativni sadržaji, dok je najmanje saržaja namijenjenih djeci.

Dokument se može preuzeti ovdje.

 
Saopštenje za javnost
05.10.2017.
Direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić sa saradnicima sastao se danas sa Delegacijom  OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OEBS ODIHR), koju je predvodio gospodin Aleksandar Šlik, šef Odjeljenja za izbore.

Gospodin Šlik je predstavio trogodišnji projekat „Podrška izborima  na Zapadnom Balkanu“, koji će realizovati OEBS ODIHR, a finansirati Evropska komisija i Austrijska agencija za razvoj. Projekat bi trebalo da pruži podršku nadležnim organima da sprovedu preporuke koje su nakon ranijih izbora dale OEBS-ove posmatračke misije. Uvažavajući prednosti upoznavanja sa iskustvima i dobrom praksom drugih zemalja, ukazao je na potrebu prepoznavanja i uvažavanja specifičnog konteksta prilikom realizacije konkretnih preporuka u svakoj od zemalja koje su uključene u projekat.

Posebna pažnja je posvećana aktivnostima koje bi se mogle organizovati i sprovesti u cilju poboljšanja stanja u oblasti uloge medija u obezbjeđivanju fer izbora. Imajući u vidu predstojeće izborne aktivnosti u Crnoj Gori, posebno u narednoj godini, razmijenjena su mišljenja o mogućim rješenjima čije usvajanje i realizacija ne bi zahtijevali puno vremena i značajne institucionalne promjene.

Predstavnici Agencije su izrazili spremnost da daju svoj doprinos u formulisanju i implementaciji, kako kartkoročnih  tako i dugoročnih, rješenja koja bi bila u pravcu realizacije preporuka posmatračkih misija. Prepoznali su značaj obezbjeđivanja uslova da prigovori u vezi sa radom medija tokom izbornog procesa budu blagovremeno procesuirani i odluke donesene na transparentan i efikasan način. U tom smislu istaknuta je važnost jasnog zakonskog definisanja uloge različitih tijela i eliminisanja preklapanja ili potpunog odsustva nedležnosti u postupcima od značaja za sprovođenje izbora. Posebno su istakli značaj poštovanja i očuvanja nezavisnosti Agencije, kao tijela nadležnog za regulisanje i nadzor nad poštovanjem prava i obaveza elektronskih medija i kablovskih operatora.

Pozdravljena je izrada studije uporedne prakse u regulisanju političkog oglašavanja i praćenja medijskih kampanja u predizbornom periodu, koju je, na inicijativu Agencije, obezbijedila OEBS-ova misija u Crnoj Gori. S obzirom da analiza sadrži primjere dobre praske i preporuke za unapređenje zakonskog i instucionalnog okvira u ovoj oblasti, izraženo je očekivanje da će, kako političke stranke, tako i stručna javnost biti u prilici da se upoznaju sa predstavljenim modelima i iskoriste ih prilikom revidiranja postojećih ili  formulisanja novih rješenja u okviru sveobuhvatne izborne reforme.

Fotografije sa sastanka se mogu preuzeti ovdje.
 
Obavještenje
02.10.2017.

Sjednica Savjeta Agencije za elektronske medije održaće se u utorak, 3. oktobra sa početkom u 11 sati. Sjednica je otvorena za javnost.

Poziv za 178. sjednicu Savjeta sa dnevnim redom možete preuzeti ovdje.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 50 - 56 of 356
Nasilje2
Prigovori
Kontakt
Birajmo

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu