Skip to content

Agencija za elektronske medije

Obavještenje o usmenoj raspravi
06.05.2016.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po prigovoru Advokatsko ortačkog društva "Anđelić-Dragović" od 24.12.2015. godine i dopuni istog od 08.03.2016. godine, zbog kršenja autorskog prava "P&P Permissions & Rights Ltd." i neovlašćenog iskorišćavanja autorskih djela, prilikom emitovanja serije "Underbelly" ("Rat podzemlja") na kanalu "RTS1", u okviru AVM usluge na zahtjev "Telemach" i žalbi koju je navedeno ortačko društvo podnijelo na Rješenje direktora Agencije za elektronske medije broj 02-441 od 29.03.2016. godine.

Rasprava će se održati u ponedeljak, 16.05.2016. godine u 10:30h u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bulevar Svetog Petra Cetlnjskog broj 9, Podgorica), I sprat - kanclearija broj 15.

Na usmenu raspravu, na kojoj će se sprovesti izvođenje dodatnih dokaza (uzimanje iskaza svjedoka), može doći svako ko smatra da se upravna stvar tiče njegovih pravnih interesa.

U skladu sa članom 146 ZUP-a, kompletni spisi vezani za navedeni predmet stavljaju se na uvid pozvanim licima.

Spisi se mogu razgledati svakog radnog dana u Agenciji za elektronske medije (kancelarija broj 15, u periodu od 11-13h).

Obavještenje možete preuzeti ovdje.

 
Kodeks novinara/novinarki Crne Gore
27.04.2016.

Agencija za elektronske medije pozdravlja usvajanje izmjena i dopuna Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore, koje su usvojene uz podršku Kancelarije Predstavnice OEBS-a za slobodu medija i Savjeta Evrope.

Agencija izražava nadu da će dosljednom primjenom ovog važnog mehanizma samoregulacije medija doći do unapređenja prakse u radu medija i unapređenja profesionalnih standarda.

Invovirani Kodeks možete preuzeti ovdje.

 
Javni konkurs za pristup nacionalnom multipleksu MUX2
26.04.2016.

Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 26.04.2016. godine, donio je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem - MUX 2. Odluku možete preuzeti ovdje.

Takođe, na istoj sjednici Savjet je usvojio Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na javni konkurs  za dodjelu prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem - MUX 2 raspisanog 26.04.2016. godine. Odluku možete preuzeti ovdje.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa 30.05.2016. godine do 16:00 sati neposrednom predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:

Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9
81000 Podgorica
Crna Gora

 
Aktuelno
15.04.2016.

Na sjednici održanoj 15.04.2016. godine, Savjet Agencije za elektronske medije je usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za elektronske medije za 2015. godinu i upoznao se sa Izvještajem ovlašćenog nezavisnog revizora o finansijskim iskazima Agencije za 2015. godinu. Takođe, Savjet je usvojio i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2015. godinu.

Usvojeni izvještaji imaju za cilj da pruže uvid u cjelinu procesa poslovanja Agencije. Zasnovani su na relevantnim pokazateljima i strukturirani na način da obezbjeđuju potpunu i preciznu elaboraciju načina finansiranja, usmjeravanja sredstava i ostvarenih efekata po tom osnovu, kao i informacije o ostvarivanju obaveza Agencije, direktno propisanih zakonom ili relevantnim podzakonskim aktima.

Tokom prethodne godine Agencija za elektronske medije je uspjela da obezbijedi efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva. Ovakav rezultat ostvaren je zahvaljujući stalnoj internoj kontroli, kao i redovnim i cjelovitim analizama rezultata poslovanja.

 
Saopštenje za javnost - HEAR ME 2016
08.04.2016.

Direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić sastao se danas sa predstavnicima studentskih radio stanica koje učestvuju na Sajmu regionalnih studentskih radio stanica pod nazivom HEAR ME 2016, koji je danas počeo u Podgorici.

To je bila prilika da se predstavi uloga i položaj nezavisnih regulatora u Crnoj Gori i problemi sa kojim se susrijeću. U toku susreta je bilo riječi i o odnosu medija i regulatora, te standardima za zaštitu maloljetnika.

Pozdravljajući ideju „HEAR ME“ sajma, koji omogućava razmjenu iskustava ali i konkretnih programskih sadržaja među emiterima studentskih radio stanica, Agencija je podržala realizaciju trodnevnog skupa i sa zadovoljstvom obezbijedila prostorne i dio logističkih uslova za rad sajma.

Galeriju sa ovog događaja možete pogledati ovdje.
 
Transparentnost vlasništva
05.04.2016.

Na osnovu člana 129 stav 3 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11 i 06/13), Agencija za elektronske medije objavljuje Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Dokument možete preuzeti ovdje.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 50 - 56 of 262
TV Web
Kontakt
DigiTV SEE Short
Prigovori

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu