Skip to content

Agencija za elektronske medije

Saopštenje za javnost
28.07.2017.

Savjet Agencije za elektronske medije je, na današnjoj sjednici, usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za elektronske medije za prvo polugođe 2017. godine.

Upoređujući elemente ostvarenja prihoda u odnosu na planirane u prvom polugođu 2017. godine, može se konstatovati da se Agencija pridržavala usvojenog Finansijskog plana. Prihod od naknada za emitovanje ostvaren je za 4,6% manje od planiranog, dok je prihod od naknada za pružanje AVM usluga na zahtjev za 2,7% veći od planiranog.

Agencija je u prvom polugođu 2017. godine ostvarila ukupan prihod od 529.719,21€, sa ukupnim rashodom od 375.940,45€, što znači da je ostvarena pozitivna razlika u iznosu od 153.778,76€. U izvještajnom periodu, Agencija je uspjela da obezbijedi efikasno funkcionisanje i ostvarivanje planiranih ciljeva. Ovakav rezultat ostvaren je zahvaljujući stalnoj internoj kontroli, mjesečnoj analizi prihoda i rashoda i praćenja likvidnosti  poslovanja.

Takođe, u skladu sa rješenjem Savjeta Agencije, pružalac AVM usluge na zahtjev "Total TV" je postalo privredno društvo "Telemach".

Agencija je odobrila prenos odobrenja u cilju poboljšanja učinka i kvaliteta djelatnosti kroz optimizaciju korišćenja resursa, sredstava, infrastrukture i tehnologije.

Nakon prenosa odobrenja postojeći korisnici će biti u mogućnost da u punom obimu koriste usluge "Total TV" sa istim ili boljim kvalitetom.

Agencija smatra da je na ovaj način doprinosi unaprijeđenju kvaliteta usluge "Total TV" i cjelokupnog tržišta AVM usluga na zahtjev.

 
Aktuelno
28.07.2017.

Na sjednici održanoj 28. jula 2017. godine Savjet Agencije za elektronske medije je usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju AEM za prvo polugođe 2017. godine. Finansijski izvještaj i odluku Savjeta o njegovom usvajanju možete preuzeti ovdje.

 
Odobrenje za AVM uslugu na zahtjev sa Total TV prenešeno na Telemach
26.07.2017.

Nakon dobijanja prethodne saglasnosti Savjeta Agencije za elektronske medije i plaćanja naknade za prenos odobrenja, izvršen je trajni prenos Odobrenja za pružanje audiovizuelne medijske usluge na zahtjev Total TV broj O-AVMD-06 sa privrednog društva "Total TV Montenegro“ d.o.o. na privredno društvo „Telemach“ d.o.o.

Rješenja Savjeta Agencije za elektronske medije o davanju saglasnosti za prenos pomenutog odobrenja (akt br. 02-506/1 od 13.04.2017. godine) možete preuzeti ovdje.

Rješenje o izmjeni i dopuni Odobrenja za pružanje audiovizuelne medijske usluge na zahtjev Total TV broj O-AVMD–06, kojim je konstatovana izmjena imaoca odobrenja možete preuzeti ovdje.

 
Aktuelno
26.07.2017.

Sjednica Savjeta Agencije za elektronske medije održaće se u petak, 28. jula sa početkom u 10 sati. Sjednica je otvorena za javnost. Poziv za 174. sjednicu Savjeta sa dnevnim redom možete preuzeti ovdje

 
Šest TV emitera upozoreno zbog kršenja standarda vezanih za oglašavanje i sponzorisane programe
24.07.2017.

Monitoringom jutranjih programa crnogorskih TV emitera, u periodu maj-jun 2017. godine, uočeno je da postoje određena odstupanja u primjeni standarda o komercijalnim AVM komunikacijama. Najčešće je to vezano za jasno označavanje sponzorisanih i oglasnih sadržaja, a u manjem broju slučajeva i za prekoračenje dozvoljenog trajanja oglasa i njihovo raspoređivanje u toku sata emitovanog programa javnih odnosno komercijalnih emitera.

Nakon sprovedenih upravnih postupaka, u kojima je emiterima data mogućnost da se izjasne o uočenim odstupanjima od standarda, Agencija je konstatovala da su svi emiteri unaprijedili svoj program u ovoj oblasti, ali da i dalje postoje kršenja standarda zbog kojih je neophodno da im se izreknu upozorenja. U svim sučajevim, izrečena upozorenja predstavljaju, po mišljenju Agencije, srazmjerne upravno-nadzorne mjere koje će dovesti do otklanjanja uočenih nedostataka u primjeni programskih standrada u vezi sa sponzorstvima i oglašavanjem.

Upozorenja su izrečena emiterima sljedećih programa: Prvi program Televizije Crne Gore, TV Vijesti, TV Prva, TV Budva, TV Corona i 777 TV Lutrija Crne Gore.

 
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu
19.07.2017.

U skladu sa članom 153e Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 042/17) kojim je propisano da su naručioci dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Agencija za elektronske medije je donijela izmjenu Plana javnih nabavki za 2017. godinu (akt br. 02-1034 od 17.07.2017).

Izmjenu Plana javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovdje

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 43 - 49 of 332
Birajmo
Kontakt
Prigovori
Nasilje2

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu