Skip to content

Agencija za elektronske medije

Izvještaj o stanju tržišta
21.03.2017.

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika zaključno sa 28.02.2017. godine.

Tekst izvještaja i saopštenje Agencije tim povodom možete preuzeti ovdje.

 
Javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa
16.03.2017.

Savjet Agencije za elektronske medije je, na sjednici održanoj 15.03.2017. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa. Na istoj sjednici, Savjet je usvojio Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na javni konkurs za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa raspisanog 16.03.2017. godine.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 8 do 16 sati, zaključno sa 17.04.2017. godine, neposrednom predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
81000 Podgorica
Crna Gora

Odluke o raspisivanju konkursa i metodologiji bodovanja možete preuzeti ovdje, a obrazac za prijavu na javni konkurs ovdje.

 
Transparentnost vlasništva
15.03.2017.

Članom 129 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13 i 55/16), propisano je da je pružalac AVM usluge dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o fizičkim i pravnim licima (ime/naziv, sjedište/prebivalište) koja su u toku te godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u tom pružaocu AVM usluge, sa podatkom o procentu tih akcija ili udjela. Takođe, pružalac AVM usluge je dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o:

1) svom vlasničkom učešću u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge;

2) učešću njegovih vlasnika većem od 10% u vlasništvu pravnih lica koja su pružaoci AVM usluga.

Ove podatke Agencija je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore".

U skladu sa zakonskom obavezom da objavi navedene podatke direktor Agencije za elektronske medije je donio Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga za 2016. godinu, koji možete preuzeti ovdje.

 
Obavještenje o usmenoj raspravi
09.03.2017.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po žalbi Р&Р "Permissions & Rights" Ltd. sa Kipra, koga zastupa Advokatsko ortačkog društvo "Anđelić-Dragović" iz Podgorice, na prvostepeno rješenje AEM br. 02-440 od 29.03.2016. godine, kojim je odbijen prigovor privrednog društva "Р&Р Permissions & Rights" Ltd. sa Kipra na rad privrednog društva "Total TV Montenegro" d.o.o. iz Podgorice.

Rasprava će se održati u ponedeljak, 20.03.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bul. Svetog Petra Cetinjskog broj 9, Podgorica), I sprat - soba 15.

Na usmenu raspravu može doći svako ko smatra da se upravna stvar tiče njegovih pravnih interesa.

 
Aktuelno
17.02.2017.

Agencija za elektronsle medije je donijela Program razvoja medijske pismenosti u Crnoj Gori za period od sljedeće tri godine, čiji je krajnji cilj podizanje medijske pismenosti u Crnoj Gori na veći nivo. Veoma važan aspekt ovog procesa je obezbjeđivanja šire društvene podrške i učešća najrelevatnijih subjekata u njihovom sprovođenju.

Dokument možete preuzeti ovdje.

 
Izvještaj Sektora za monitoring
15.02.2017.

Agencija za elektronske medije objavila je Informaciju o zastupljenosti dječijih, kulturnih i obrazovnih sadržaja u elektronskim medijima u Crnoj Gori, na osnovu rezultata monitoringa emitovanih programa izvršenog u periodu od 10. do 16. decembra 2016. godine.

Informaciju možete preuzeti ovdje.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 43 - 49 of 299
DigiTV SEE Short
Kontakt
TV Web
Prigovori

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu