Skip to content

Agencija za elektronske medije

Saopštenje za javnost
14.06.2013.

Frank La Ru, specijalni izvjestilac za promociju i zaštitu slobode mišljenja i izražavanja Savjeta za ljudska prava UN, sastao se danas sa Abazom Belim Džafićem, direktorom Agencije za elektronske medije.

Saopštenje za javnost Agencije možete preuzeti ovdje, a fotografije sa sastanka možete pogledati u galeriji.

 
Saopštenje za javnost
31.05.2013.

U Podgorici je danas završen treći sastanak partnera u okviru projekta TV-WEB, organizovan od strane Agencije za elektronske medije koja je jedan od partnera u projektu.

Detaljnije informacije o sastanku možete pročitati u saopštenju za javnost Agencije.

 
Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga za 2012. godinu
10.05.2013.

Danas je Agencija za elektronske medije objavila Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga.

Članom 129 Zakona o elektronskim medijima je propisano da je pružalac AVM usluge dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji za elektronske medije dostavi podatke o fizičkim i pravnim licima (ime/naziv, sjedište/ prebivalište) koja su u toku te godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u tom pružaocu AVM usluge, sa podatkom o procentu tih akcija ili udjela. Takođe, pružalac AVM usluge je dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o:

1) svom vlasničkom učešću u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge; i

2) učešću njegovih vlasnika većem od 10% u vlasništvu pravnih lica koja su pružaoci AVM usluga.

Saglasno Zakonom propisanoj obavezi, Agencija je raspoložive podatke objavila u "Službenom listu Crne Gore" i to:

- Podatke o fizičkim i pravnim licima koja su u toku 2011. i 2012. godine godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u pružaocima AVM usluga,

- Podatke o vlasničkom učešću pružalaca AVM usluga koji, na dan 31. decembra 2012. godine (podaci su nepromijenjeni u odnosu na 31.12.2011. godine), imaju vlasničko učešće u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge ili/i pravnim licima koja su izdavači dnevnih štampanih medija ili/i obavljaju djelatnost informativne agencije.

Imajući u vidu značaj obezbjeđivanja podataka o transparentnosti vlasništva u AVM sektoru, Agencija je objavila i podatke na osnovu kojih je moguće sagledati slučajeve medijske koncentracije kao i podatke o vlasničkoj strukturi svih pružaoca AVM usluga u Crnoj Gori. Ove podatke možete preuzeti ovdje.

 
Izrečene kaznene mjere radio i TV emiterima
26.04.2013.

Direktor Agencije za elektronske medije izrekao je upravno-nadzornu mjeru upozorenja za 16 radio i 5 televizijskih emitera.

Rješenja o izrečenim mjerama upozorenja možete preuzeti ovdje.

 
Odluka Savjeta AEM
22.04.2013.

Savjet Agencije za elektronske medije je donio Odluku o davanju saglasnosti na izmjene Plana raspodjele radio-difuznih frekvencijau Crnoj Gori.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 
Saopštenje za javnost
19.04.2013.

Savjet Agencije za elektronske medije je, na sjednici održanoj 19. aprila 2013. godine, usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2012. godinu. Na istoj sjednici Savjet Agencije se upoznao i sa izvještajem ovlašćenog nezavisnog revizora o finansijskim iskazima Agencije za 2012. godinu.

Savjet je na istoj sjednici imenovao i predstavnike Agencije za elektronske medije koji će učestvovati u proceduri Skupštine Crne Gore prilikom razmatranja izvještaja Agencije o radu i finansijskom poslovanju. Odluku o imenovanju možete preuzeti ovdje. 

Saopštenje sa sjednice možete preuzeti ovdje, a Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije i Odluku Savjeta o njegovom usvajanju ovdje.

Izvještaj o finansijskom poslovanju AEM i Odluku Savjeta o njegovom usvajanju možete preuzeti na ovoj stranici.

Izvještaj ovlašćenog nezavisnog revizora možete preuzeti ovdje.
 
<< Početak < Prethodna 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 225 - 231 of 332
Prigovori
Kontakt
Nasilje2
Birajmo

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu