Skip to content

Agencija za elektronske medije

Obavještenje o usmenoj raspravi
26.10.2017.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po žalbi „Р&Р Permissions & Rights Ltd" sa Kipra, koga zastupa Advokatsko ortačkog društvo „Anđelić-Dragović" iz Podgorice, na prvostepeno rješenje AEM br. 02-441 od 29.03.2016. godine, kojim je odbijen prigovor privrednog društva „Р&Р Permissions & Rights Ltd" na rad privrednog društva "Telemach" d.o.o. iz Podgorice.

Rasprava će se održati u ponedeljak, 06.11.2017. godine u 10 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bul. Svetog Petra Cetinjskog broj 9, Podgorica), I sprat - soba 15.

Na usmenu raspravu može doći svako ko smatra da se upravna stvar tiče njegovih pravnih interesa.

 
Aktuelno
20.10.2017.

Agencija za elektronske medije je donijela Rješenje kojim se javnom preduzeću „Radio i Televizija Crne Gore“ izriče upozorenje zbog kršenja čl. 55 stav 6 i člana 56 stav 4 Zakona o elektronskim medijima, čl. 7 i 8 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i tačke 7.1. Odobrenja za emitovanje br. O-TV-J-01 od 25.01.2013. godine, prilikom emitovanja priloga u informativnoj emisiji „Dnevnik“ u 19:30 časova, dana 18.09.2017. godine.

Rješenje o upozorenju možete preuzeti ovdje.

 
Aktuelno
18.10.2017.

Agencija za elektronske medije je donijela Rješenje kojim se javnom preduzeću „Radio i Televizija Crne Gore“ izriče upozorenje zbog kršenja člana 55 stav 6 i člana 56 stav 4 Zakona o elektronskim medijima, člana 11 stav 1 i član 12 stav 3 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i tačke 7.1. Odobrenja za emitovanje br. O-TV-J-01 od 25.01.2013.g., prilikom emitovanja priloga u informativnoj emisiji „Dnevnik“ u 19:30 časova, dana 12.09.2017. godine.

Rješenje o upozorenju možete preuzeti ovdje 

 
Analiza programa lokalnih javnih emitera
17.10.2017.

Sektor za monitoring Agencije za elektronske medije je izvršio analizu programske strukture 14 lokalnih javnih emitera. Analizom je utvđeno da lokalni javni emiteri u prosjeku na sedmičnom nivou emituju program koji sadrži 72% muzike i 28% nemuzičkih sadržaja (po kategoriji, žanru ili produkcijskom izvoru).

Ukoliko se ti podaci uporede sa podacima za prosječnu komercijalnu stanicu navedeno predstavlja oko 17 sati nemuzičkog sadržaja više na nivou sedmice, odnosno 3 sata više nemuzičkog sadržaja dnevno. Dominantni sadržaj za svih 14 lokalnih javnih emitera čine informativne emisije, uglavnom kratke forme (do 10 minuta).

Analizu programske strukture lokalnih javnih emitera možete preuzeti ovdje.

 
Analiza programa neprofitnih radio emitera
17.10.2017.

Sektor za monitoring Agencije za elektronske medije je izvršio analizu poštovanju uslova iz izdatog odobrenja od strane neprofitnih emitera.

Analizom je utvđeno da neprofitni emiter „Radio Homer“ na sedmičnom nivou emituje program koji sadrži 62% muzike i 38% sadržaja različite vrste (po kategoriji, žanru ili produkcijskom izvoru).  Posmatrano po vrsti emitovanog sadržaja zastupljenog u cjelodnevnom programu ovog radija dominira kulturno-umjetnički sadržaj, zatim informativni i dokumentarno obrazovni program.

Sportski i dječji program zajedno čine manje od 2% strukture sadržaja, dok zabavnih emisija nema. Cjelokupan emitovani sadržaj Radija Homer (38%) predstavlja sopstvenu produkciju ovog emitera (nema reemitovanog i kupljenog programa).

Informaciju o poštovanju uslova iz izdatog odobrenja od strane neprofitnih emitera možete preuzeti ovdje.

 
Održan sastanak AEM sa javnim emiterima
12.10.2017.

Danas je u Agenciji za elektronske medije održan konsultativni sastanak sa predstavnicima nacionalnog javnog emitera RTV Crne Gore, lokalnih javnih emitera, zainteresovanih Skupština opština osnivača lokalnih javnih emitera i Ministarstvom kulture.

Povod sastanka su izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kojima se reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, a koje su stupile na snagu snagu 1. septembra 2017. godine.

Tekst saopštenja može se preuzeti ovdje a fotografije sa sastanka ovdje.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 22 - 28 of 332
Birajmo
Kontakt
Prigovori
Nasilje2

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu