Skip to content

Agencija za elektronske medije

Odobrenje za AVM uslugu na zahtjev sa Total TV prenesno na Telemach d.o.o.
26.07.2017.

Nakon dobijanja prethodne saglasnosti Savjeta Agencije za elektronske medije i plaćanja naknade za prenos odobrenja, izvršen je trajni prenos Odobrenja za pružanje audiovizuelne medijske usluge na zahtjev Total TV broj O-AVMD-06 sa privrednog društva "Total TV Montenegro“ d.o.o. na privredno društvo „Telemach“ d.o.o.

Rješenja Savjeta Agencije za elektronske medije o davanju saglasnosti za prenos pomenutog odobrenja (akt br. 02-506/1 od 13.04.2017. godine) možete preuzeti ovdje.

Rješenje o izmjeni i dopuni Odobrenja za pružanje audiovizuelne medijske usluge na zahtjev Total TV broj O-AVMD–06, kojim je konstatovana izmjena imaoca odobrenja možete preuzeti ovdje.

 
Aktuelno
26.07.2017.

Sjednica Savjeta Agencije za elektronske medije održaće se u petak, 28. jula sa početkom u 10 sati. Sjednica je otvorena za javnost. Poziv za 174. sjednicu Savjeta sa dnevnim redom možete preuzeti ovdje

 
Šest TV emitera upozoreno zbog kršenja standarda vezanih za oglašavanje i sponzorisane programe
24.07.2017.

Monitoringom jutranjih programa crnogorskih TV emitera, u periodu maj-jun 2017. godine, uočeno je da postoje određena odstupanja u primjeni standarda o komercijalnim AVM komunikacijama. Najčešće je to vezano za jasno označavanje sponzorisanih i oglasnih sadržaja, a u manjem broju slučajeva i za prekoračenje dozvoljenog trajanja oglasa i njihovo raspoređivanje u toku sata emitovanog programa javnih odnosno komercijalnih emitera.

Nakon sprovedenih upravnih postupaka, u kojima je emiterima data mogućnost da se izjasne o uočenim odstupanjima od standarda, Agencija je konstatovala da su svi emiteri unaprijedili svoj program u ovoj oblasti, ali da i dalje postoje kršenja standarda zbog kojih je neophodno da im se izreknu upozorenja. U svim sučajevim, izrečena upozorenja predstavljaju, po mišljenju Agencije, srazmjerne upravno-nadzorne mjere koje će dovesti do otklanjanja uočenih nedostataka u primjeni programskih standrada u vezi sa sponzorstvima i oglašavanjem.

Upozorenja su izrečena emiterima sljedećih programa: Prvi program Televizije Crne Gore, TV Vijesti, TV Prva, TV Budva, TV Corona i 777 TV Lutrija Crne Gore.

 
Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu
19.07.2017.

U skladu sa članom 153e Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 042/17) kojim je propisano da su naručioci dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Agencija za elektronske medije je donijela izmjenu Plana javnih nabavki za 2017. godinu (akt br. 02-1034 od 17.07.2017).

Izmjenu Plana javnih nabavki za 2017. godinu možete preuzeti ovdje

 
Obavještenje o usmenoj raspravi
18.07.2017.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po prigovoru privednog društva „Daily Press" d.o.o. (akt zaveden kod Agencije za elektronske medije pod brojem 02-991 od 04.07.2017. godine), koje zastupaju advokati Saša Vujačić, Jelena Vujisić, Edita Mehović i Fata Hodžić povodom programskog sadržaja emitovanog 03.07.2017. godine u informativnoj emisiji „Minut, dva" na kanalu "TV Pink M".

Rasprava će se održati u srijedu, 26.07.2017. godine u 10 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica), I sprat - soba 15.

U skladu sa članom 16 Zakona o upravnom postupku, kompletni spisi vezani za navedeni predmet stavljaju se na uvid pozvanim licima. Spisi se mogu razgledati svakog radnog dana u Agenciji za elektronske medije, u kancelariji broj 15, u periodu od 11-13h.

 
Odobrenje za emitovanje "TV Balkan" prestalo da važi
12.07.2017.
Prestaje da važi Odobrenje za emitovanje broj O-TV-K-05 od 09.02.2015. godine, izdato privrednom društvu „Balkan Channel" d.o.o. iz Podgorice, emiteru televizijskog programa „Televizija Balkan".

Rješenje o prestanku odobrenja možete preuzeti ovdje.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 of 288
Kontakt
Prigovori
TV Web
DigiTV SEE Short

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu