Skip to content

Agencija za elektronske medije

Saopštenje za javnost
25.01.2018.

Ustavni sud Crne Gore nije prihvatio inicijativu televizije “Pink M” za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti član 25 st. 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

Ovim rješenjem je utvđeno da obaveza da se rijaliti programi označavaju sa oznakom 18 i emituju isključivo u periodu od 23 do 06 časova ne predstavlja cenzuru i da je proporcionalna legitimnom cilju.

Podsjećamo da je Agencija 2016. godine usvojila navedenu normu, u cilju zaštite maloljetnika od programskih sadržaja koji mogu ugroziti zdravstveni, moralni, intelektualni, emotivni i socijalni razvoj djeteta kroz unaprijed jasno i vidno označavanje takvih sadržaja i distribucije na način za koji je najmanje vjerovatno da će ga dijete koristiti.

Tom prilikom Agencija je cijenila dva oprečna interesa koja mora da štiti: javni interes odnosno pravo na zaštitu maloljetnika, sa jedne strane, i pravo odnosno slobodu emitera na komercijalno poslovanje, sa druge strane.

Ustavni sud Crne Gore je ocjenio da ograničenje slobode emitera, da rijaliti programske sadržaje može emitovati samo nakon 23 časa, ima legitiman, kvalifikovani i opšti interes, koji je Agencija kao regulator prepoznala, kao i da je navedena mjera proporcionalna važnosti pitanja zaštite maloljetnika te da ne ugrožava načelo jednakosti garantovano Ustavom Crne Gore.

Rješenje Ustavnog suda Crne Gore možete preuzeti ovdje.

 
< Prethodno   Sledeće >
Nasilje2
Birajmo
Medijska pismenost
Kontakt

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu