Skip to content

Agencija za elektronske medije

Sastanak predstavnika Agencije sa timom Savjeta Evrope
12.09.2017.

Predstavnici Agencije za elektronske medije održali su sastanak sa članovima tima Savjeta Evrope/EU/MEP koji predstavljaju ekspertsku misiju o slobodi izražavanja i medija, a koja je organizovana u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)”. U okviru ekspertske misije planirana je izrada Analize medijskog sektora.

Na sastanku je bilo riječi o širokom spektru tema, uključujući pitanja koja se tiču pravnog okvira za slobodu izražavanja, funkcionisanja medijskog tržišta, audio-vizuelnih medija, državne pomoći medijskom sektoru, autorskih prava, mehanizama podrške medijima, novinarstva kao profesije, bezbjednosti novinari i drugih relevantnih oblasti.

Zaključci i preporuke ove analize će služiti kao vodič za definisanje i sprovođenje nacionalnih medijskih politika i pripremu detaljnijeg akcionog plana u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Takođe, Analiza medijskog  sektora je značajna kao preporuka za dalje napredovanje u poglavljima 10 Informatičko društvo i mediji i 23 Pravosuđe i temeljna prava.

Fotografije sa sastanka možete pogledati ovdje.

 
< Prethodno   Sledeće >
Nasilje2
Prigovori
Kontakt
Medijska pismenost

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu