Skip to content

Agencija za elektronske medije

Apel da se obezbijedi finansiranje javnih emitera u skladu sa izmjenama i dopunama ZEM
23.08.2017.

Agencija za elektronske medije je uputila pismo i pozvala organe javnih emitera i njihovih osnivača da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima koje stupaju na snagu 1. septembra 2017. godine.

Posebno je ukazano na obavezu Vlade Crne Gore, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih emitera da ugovorom urede međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera. Ugovorom, koji se zaključuje na period od tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje.

Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane Zakonom o elektronskim medijima.

Imajući u vidu navedeno, Agencija je ukazala na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave i podsjetila na neophodnost izmjene unutrašnjih akata i primjene računovodstvenih politika, saglasno zakonskim izmjenama, čime bi se cjelokupan proces iskoristio u pravcu poboljšanja transparentnosti i odgovornosti rada javnih emitera, i stvorila mogućnost za nesmetano finansiranje tokom naredne budžetske godine.

Pismo možete preuzeti ovdje.
 
< Prethodno   Sledeće >
Medijska pismenost
Birajmo
Nasilje2
Prigovori

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu