Skip to content

Agencija za elektronske medije

Odgovor AEM Anteni M
11.07.2017.

U skladu sa članom 47 Zakona o medijima, dostavljamo vam odgovor na programski sadržaj objavljen posredstvom radijskog programa „Antena M" i teksta objavljenog na vašem portalu pod nazivom „Čudni standardi AEM: Za 7 hiljada eura duga sudsko izvršenje, za 40 hiljada upozorenje?!"

U cilju prevazilaženja problema nastalih zbog kašnjenja u izmirivanju obaveza po osnovu godišnje naknade Agencija za elektronske medije (Agencija) je sa emiterima koji su izrazili interes, potpisala protokol o reprogramu duga (protokol).

Protokol je podrazumijevao obavezu emitera da iznos duga izmiri u više mjesečnih rata (u zavisnosti od iznosa duga). Osim toga, protokol je predviđao da se obaveze po osnovu naknade za emitovanje, koje dospijevaju na naplatu poslije datuma potpisivanja protokola, plaćaju u skladu sa dinamikom predviđenom izdatim odobrenjima.

Agencija se obavezala da do isteka roka važenja protokola neće pokrenuti postupak sudske naplate duga, osim u slučaju kršenja obaveza emitera definisanih protokolom, kada se smatra da cjelokupan iznos duga dospijeva za naplatu odmah.

Obzirom da određeni broj emitera, među kojima i „RTV Nikšić" sa kojima je potpisan protokol, tokom 2016.g., nije ispoštovao predviđenu dinamiku izmirenja obaveza Agencija je, u toku 2016. i 2017.g., posredstvom javnih izvršitelja pokrenula 16 postupaka za prinudnu naplatu zaostalih dugovanja emitera po osnovu izdatih odobrenja za emitovanje.

Takođe, u toku 2016.g. vođeno je 16 postupaka prinudne naplate potraživanja koji su pokrenuti ranijih godina, odnosno protiv 8 emitera sa značajnim dugom po osnovu naknada za emitovanje.

Dakle, iz navedenog se može zaključiti da Agencija ima jednak tretman prema svim emiterima i nije na mjestu tvrdnja da posredstvom sudskog izvršitelja namirila dug isključivo od „RTV Nikšić". Postupak protiv ovog emitra je obustavljen usljed plaćanja kompletnog duga.

Posebno ističemo da je Agencija „RTV Nikšić", nakon izdatog upozorenja, kontaktirala sa osnivačem „RTV Nikšić" i ponudila zaključenje protokola, pod istim uslovima kao i svim ostalim emiterima, što je ovaj emiter odbio.
 
< Prethodno   Sledeće >
Medijska pismenost
Prigovori
Nasilje2
Kontakt

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu