Skip to content

Agencija za elektronske medije

Transparentnost vlasništva
15.03.2017.

Članom 129 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13 i 55/16), propisano je da je pružalac AVM usluge dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o fizičkim i pravnim licima (ime/naziv, sjedište/prebivalište) koja su u toku te godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u tom pružaocu AVM usluge, sa podatkom o procentu tih akcija ili udjela. Takođe, pružalac AVM usluge je dužan da, do 31. decembra tekuće godine, Agenciji dostavi podatke o:

1) svom vlasničkom učešću u drugim pravnim licima koja su pružaoci AVM usluge;

2) učešću njegovih vlasnika većem od 10% u vlasništvu pravnih lica koja su pružaoci AVM usluga.

Ove podatke Agencija je dužna da objavi u "Službenom listu Crne Gore".

U skladu sa zakonskom obavezom da objavi navedene podatke direktor Agencije za elektronske medije je donio Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga za 2016. godinu, koji možete preuzeti ovdje.

 
< Prethodno   Sledeće >
Kontakt
Prigovori
Nasilje2
Birajmo

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu