Skip to content

Agencija za elektronske medije

Obavještenje o usmenoj raspravi
08.02.2017.

U Agenciji za elektronske medije održaće se usmena rasprava, po prigovoru privednog društva „Mtel" d.o.o. od 15.12.2016. godine, zbog neovlašćenog iskorišćavanja autorskog djela od strane privrednog društva „Total TV Montenegro" d.o.o. iz Podgorice, pružaoca AVM usluge na zahtjev „Total TV", prilikom reemitovanja serije „Sumnjiva lica", dana 05.12.2016. godine u 22:00 sata, na programu „RTS SAT' i žalbi na Rješenje direktora Agencije za elektronske medije broj 02-03/2 od 17.01.2017. godine, koju je podnijelo privredno društvo „Total TV Montenegro" d.o.o. iz Podgorice, koje zastupa advokat Jelena Vujisić.

Rasprava će se održati u četvrtak, 16.02.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Agencije za elektronske medije (Bul. Svetog Petra Cetinjskog broj 9, Podgorica), I sprat - soba 15.

U skladu sa članom 146 ZUP-a, kompletni spisi vezani za navedeni predmet stavljaju se na uvid pozvanim licima.

Spisi se mogu razgledati svakog radnog dana u Agenciji za elektronske medije (kancelarija br. 15, od 11-13 h).

 
< Prethodno   Sledeće >
Nasilje2
Prigovori
Kontakt
Birajmo

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu