Skip to content

Agencija za elektronske medije

Javni konkurs za pristup nacionalnom multipleksu MUX2
26.04.2016.

Savjet Agencije za elektronske medije, na sjednici održanoj 26.04.2016. godine, donio je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem - MUX 2. Odluku možete preuzeti ovdje.

Takođe, na istoj sjednici Savjet je usvojio Odluku o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na javni konkurs  za dodjelu prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem - MUX 2 raspisanog 26.04.2016. godine. Odluku možete preuzeti ovdje.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa 30.05.2016. godine do 16:00 sati neposrednom predajom na arhivi Agencije ili poštom na adresu:

Bul. Svetog Petra Cetinjskog br. 9
81000 Podgorica
Crna Gora

 
< Prethodno   Sledeće >
Birajmo
Nasilje2
Kontakt
Prigovori

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu