Skip to content

Agencija za elektronske medije

Kontakt - Sluzba za odnose sa javnoscu i opste poslove
Agencija za elektronske medije Crne Gore
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, 81000 Podgorica
E-mail: ard@ardcg.org
Tel: +382 20 201 430
Fax: +382 20 201 440
Radno vrijeme: 07:00h - 15:00h
Ime Pozicija Telefon Faks
Elvira K. Ceković Rukovodillac Službe +382 20 245 086 +382 20 201 440
Danijela Bukilić Poslovna sekretarka i arhivarka +382 20 201 430 +382 20 201 440
Dražen Nikić Vozač +382 20 201 430
Emir Ćosović Analitičar za obradu i upravljanje podacima +382 20 201 430
Nenad Vojinović Analitičar za obradu i upravljanje podacima +382 20 201 430
Mijodrag Vukušić Sistemski, mrežni i Web administrator +382 20 201 430
Kontakt
Medijska pismenost
Birajmo
Nasilje2

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu