Skip to content

Agencija za elektronske medije

Aktuelno
21.09.2017.

Sjednica Savjeta Agencije za elektronske medije održaće se u petak, 22. septembra sa početkom u 11 sati.  Sjednica je otvorena za javnost.

Poziv za 177. sjednicu Savjeta sa dnevnim redom možete preuzeti ovdje.

 
Regionalna konferencija regulatornih tijela za medije
13.09.2017.

Predstavnici Agencije za elektronske medije su, 5. septembra u Skoplju, prisustvovali regionalnoj konferenciji regulatornih tijela za medije, održanoj povodom dvadesetogodišnjice rada Agencije za audio i audiovizuelne medijske usluge Makedonije.

Konferencija je bila koncipirana kao razmjena iskustava regulatornih tijela na tri teme: profesionalni novinarski standardi u medijskim programima i uloga regulatornih tijela, politički pluralizam izvan izbornih procesa i uticaj medijske politike u razvoju medijske pismenosti.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici regulatornith tijela Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Kosova i Bugarske, kao i predstavnici nevladinih organizacija iz oblasti medija, instituta za medije, novinarskih udruženja i medijski profesionalci.
 
Predstavnici Agencije za elektronske medije su uzeli aktivno učešće u radu konferencije i predstavili iskustva Crne Gore na sve tri teme.

Ovdje možete preuzeti fotografije a ovdje izvještaje makedonskih medija sa konferencije.

 
Sastanak predstavnika Agencije sa timom Savjeta Evrope
12.09.2017.

Predstavnici Agencije za elektronske medije održali su sastanak sa članovima tima Savjeta Evrope/EU/MEP koji predstavljaju ekspertsku misiju o slobodi izražavanja i medija, a koja je organizovana u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)”. U okviru ekspertske misije planirana je izrada Analize medijskog sektora.

Na sastanku je bilo riječi o širokom spektru tema, uključujući pitanja koja se tiču pravnog okvira za slobodu izražavanja, funkcionisanja medijskog tržišta, audio-vizuelnih medija, državne pomoći medijskom sektoru, autorskih prava, mehanizama podrške medijima, novinarstva kao profesije, bezbjednosti novinari i drugih relevantnih oblasti.

Zaključci i preporuke ove analize će služiti kao vodič za definisanje i sprovođenje nacionalnih medijskih politika i pripremu detaljnijeg akcionog plana u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Takođe, Analiza medijskog  sektora je značajna kao preporuka za dalje napredovanje u poglavljima 10 Informatičko društvo i mediji i 23 Pravosuđe i temeljna prava.

Fotografije sa sastanka možete pogledati ovdje.

 
Trajno oduzeto Odobrenje za emitovanje programa “Agro radio”
04.09.2017.

Agencija za elektronske medije je trajno oduzela Odobrenje za emitovanje broj br. O-R-K-50 od 27.07.2016. godine, izdato privrednom društvu „Green Room“ d.o.o. iz Podgorice, emiteru radijskog programa „Agro Radio“. Ovakva odluka je donesena jer je emiter i nakon dvije uzastopno izrečene mjera privremenog oduzimanja odobrenja nastavio sa kršenjem zakona i izdatog odobrenja.


Rješenje o trajnom oduzimanju odobrenja možete preuzeti ovdje.

 
Saopštenje
01.09.2017.

Danas stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima kojima se precizno regulišu pitanja pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera.

Zakonom je propisano da Vlada Crne Gore, odnosno opštine i javni emiteri ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera. 

Ugovorom, koji se zaključuje na period od 3 godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje. 

Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 Zakona o elektronskim medijima. 

Javni emiteri su dužni da ugovor o pružanju javnih usluga dostave Agenciji za elektronske medije, najkasnije 15 dana od dana njegovog zaključenja.

Imajući u vidu rokove u kojim je neophodno dostaviti Nacrt zakona o budžetu Crne Gore za 2018. kao i Nacrt odluke o budžetu opštine, ukazujemo na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave o istim. 

Agencija za elektronske medije je već uputila apel javnim emiterima i njihovim osnivačima da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa novim zakonskim okvirom.

Saopštenje možete preuzeti ovdje.

 
Apel da se obezbijedi finansiranje javnih emitera u skladu sa izmjenama i dopunama ZEM
23.08.2017.

Agencija za elektronske medije je uputila pismo i pozvala organe javnih emitera i njihovih osnivača da, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovedu neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmatano i stabilno finansiranje ovih medijskih kuća u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima koje stupaju na snagu 1. septembra 2017. godine.

Posebno je ukazano na obavezu Vlade Crne Gore, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih emitera da ugovorom urede međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza javnog emitera. Ugovorom, koji se zaključuje na period od tri godine, utvrđuje se vrsta i obim svih javnih usluga koje javni emiter pruža, kao i visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje.

Prije zaključivanja Ugovora, javni emiter je dužan da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane Zakonom o elektronskim medijima.

Imajući u vidu navedeno, Agencija je ukazala na potrebu hitnosti u pripremi predloga programskih obaveza i sprovođenja javne rasprave i podsjetila na neophodnost izmjene unutrašnjih akata i primjene računovodstvenih politika, saglasno zakonskim izmjenama, čime bi se cjelokupan proces iskoristio u pravcu poboljšanja transparentnosti i odgovornosti rada javnih emitera, i stvorila mogućnost za nesmetano finansiranje tokom naredne budžetske godine.

Pismo možete preuzeti ovdje.
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 7 of 299
TV Web
DigiTV SEE Short
Prigovori
Kontakt

Mailing lista

Prijavite se na mailing listu